Rejestracja

Czynna od Poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00. Rejestracja: 146752041 / 570466792

Nowoczesny sprzęt

Badania ultrasonograficzne w pełnym zakresie

Szczepienia

Szczepienia dzieci zdrowych wykonujemy w czwartki od 13:30 do 16:00

Profilaktyka

Profilaktyka w zakresie stomatologii dorosłych i dzieci. Profilaktyka przeciwgruźlicza. Badania bilansowe dzieci zdrowych.