W czym możemy Ci pomóc?

Od lat zajmujemy się świadczeniem usług zarówno refundowanych jak i komercyjnych z zakresu opieki zdrowia.

Nasze usługi

Zobacz jak szeroki jest wachlarz naszych usług

SkoMed to przede wszystkim

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.

Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ) oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Konsultacja stomatologiczna
 • Leczenie kanałowe
 • Wybielanie zębów
 • RTG
 • Specjalistyczna konsultacja protetyczna

Stomatologia

Stomatologia, dentystyka – dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających, a także stawu skroniowo-żuchwowego człowieka

Pediatria

Pediatria – dziedzina medycyny zajmująca się chorobami dziecięcymi, opieką nad dziećmi oraz ich rozwojem.

 • Konsultacja pediatryczna
 • Wystawienie zaświadczenia
 • Wystawienie skierowania
 • Szczepienia
 • USG tarczycy
 • USG jamy brzusznej
 • USG narządów płciowych
 • USG doppler żył i tętnic
 • USG węzłów chłonnych
 • USG naczyniowe

Badania USG

Ultrasonografia, USG – zastosowanie ultradźwięków do badania i obrazowania tkanek w medycynie. Ultrasonografia jest nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyki obrazowej

Medycyna Pracy

Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych

 • Spirometria
 • Badania indywidualne i grupowe
 • Lek. medycyny pracy
 • konsultacje neurologiczne
 • konsultacje laryngologiczne
 • konsultacje okulistyczne
 • Badania komercyjne
 • Badania refundowane przez NFZ

Analityka

badania analityczne wykonywane są we wtorki i czwartki
od 7:00 do 10:00

Diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, medycyna laboratoryjna – dyscyplina medycyny, której zadaniem jest określanie składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi lub innych materiałów pobranych od pacjenta.

Pielegniarki środowiskowe

Pielęgniarka środowiskowo/rodzinna to pielęgniarka pracująca w podstawowej opiece zdrowotnej, wypełniająca funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności.

Położne

Położna to samodzielny specjalista zajmujący się opieką zdrowotną nad kobietami.
Do kompetencji położnej zalicza się nie tylko asystowanie przy porodzie, jak wiele osób błędnie sądzi. Rola położnej jest znacznie większa…